HUISREGLEMENT

Algemeen

Bij het overtreden van één of meerdere van onze regels behouden wij het recht om u uit te zaal te verwijderen en toegang te weigeren.

Eten, drank en drugs

 1. Het is verboden om in de zaal drank te nuttigen dat niet bij ons is gekocht.
 2. Het is verboden om te roken in de zaal.
 3. Er is een totaalverbod op drugs, ook rond het pand!
 4. Alle consoles zijn gratis ter beschikking voor onze leden. Het is echter wel verplicht om minstens één drankje per uur te bestellen per persoon.
 5. Het is niet verboden om te eten of te drinken voor de computers, we vragen echter wel om voorzichtig te zijn om de apparatuur niet vuil te maken. Indien je de apparatuur te vuil hebt gemaakt en het moet vervangen worden, zullen ook deze kosten aangerekend worden aan u.
 6. Het is verboden om drank te plaatsen op een arcade toestel of op de grond. Gebruik steeds de daarvoor bedoelde tafels.
 7. Alcoholische dranken zullen niet verkocht worden aan minderjarigen en personen die dronken zijn.

Gebruik van de apparatuur

 1. Het is verboden om illegale software op de PC’s te downloaden of te installeren.
 2. Het is verboden om de computers te gebruiken met de bedoeling om te hacken of andere illegale activiteiten.
 3. Het is verboden om wijzigingen te brengen aan de infrastructuur zonder uitdrukkelijke instemming van de zaalverantwoordelijke.
 4. Wees voorzichtig met de apparatuur, indien je iets kapot maakt zullen we de kosten op u verhalen.