HUISREGLEMENT

Algemeen

Bij het overtreden van één of meerdere van onze regels behouden wij het recht om u uit de zaal te verwijderen en de toegang te weigeren.

Eten, drank en drugs

  1. Het is verboden om in de zaal drank te nuttigen die niet bij ons is gekocht.
  2. Het is verboden om te roken in de zaal.
  3. Er is een totaalverbod op drugs, ook rond het pand!
  4. Het is verboden om drank te plaatsen op een arcade toestel of op de grond.
  5. Alcoholische dranken worden niet verkocht aan minderjarigen.

Gebruik van de apparatuur

  1. Het is verboden om illegale software op de PC’s te downloaden of te installeren.
  2. Het is verboden om de computers te gebruiken met de bedoeling om te hacken of andere illegale activiteiten.
  3. Het is verboden om wijzigingen aan te brengen aan de infrastructuur zonder uitdrukkelijke instemming van de zaalverantwoordelijke.
  4. Wees voorzichtig met de apparatuur. Indien je iets breekt, zullen we de kosten op u verhalen.